Izvor: Getty Images / Tom Pennington

Pogoji uporabe

DOBRODOŠLI NA SPORT KLUB PORTAL

Z uporabo kateregakoli dela "Sport Klub" portala sprejemate vsa aktualna pravila uporabe. Uporabniki so dolžni redno prebirati pravila uporabe, tako da se smatra, da so uporabniki z redno uporabo Sportklub portala ali kateregakoli njegovega dela v vsakem trenutku seznanjeni z aktualnimi pravili uporabe, ter da so jih razumeli v celoti.

OSEBNE, AVTORSKE IN DRUGE PRAVICE

V kolikor smatrate, da vsebina objavljena na "Sport Klub" portalu vsebuje vašo osebno, avtorsko ali drugo pravico ali interes, lahko zahtevate objavo odgovora ali opravicila. Primer bo v najkrajšem casu obravnavan, sporna vsebina pa odstranjena takoj po morebitni ugotovitvi resnicnosti vsebine pritožbe.

V kolikor smatrate, da vsebina objavljena na "Sport Klub" portalu vsebuje vašo osebno, avtorsko ali drugo pravico ali interes, lahko zahtevate objavo odgovora ali opravicila. Primer bo v najkrajšem casu obravnavan, sporna vsebina pa odstranjena takoj po morebitni ugotovitvi resnicnosti vsebine pritožbe.

POVEZOVANJE NA DRUGE INTERNETNE STRANI IN OGLAŠEVALCI

"Sport Klub" vsebino objavlja v dobri veri. Vso vsebino v okviru Sportklub portala uporabljate na lastno odgovrnost in Sportklub se ne more smatrati za odgovornega za kakršnokoli škodo nastalo z uporabo. V okviru Sportklub portala se nahaja lastna vsebina, vsebina partnerjev in oglaševalcev, brezplacna vsebina in povezave do zunanjih spletnih strani, kot tudi povezave do drugih spletnih strani ustvarjenih s strani tretjih oseb (povezave), ki bodo, ce bo le mogoce, kot take tudi oznacene. "Sport Klub" portal nima nobenega nadzora nad navedenimi podatki in informacijami ali drugimi internetnimi stranmi in v celoti zavraca vso odgovornost v zvezi z vsebino na spletnih straneh, ki jih ustvarjajo tretje osebe.

"Sport Klub" ni odgovoren za vsebino strani oglaševalcev v okviru portala, kot tudi za škodo nastalo z oglaševanjem na "Sport Klub" portalu. Poslovni odnos med oglaševalci in uporabniki "Sport Klub" portala in izven portala temelji izkljucno na poslovnem dogovoru oglaševalca ter uporabnika in "Sport Klub" ni oddgovoren za morebitno škodo nastalo zaradi takega poslovnega odnosa.

Dostop do "Sport Klub" portala in celotne njegove vsebine je dovoljeno osebam vseh starosti, razen ce s posebno vsebino ni navedeno drugace.

SPOŠTOVANI BRALCI PROSIMO VAS, DA PRED PISANJEM KOMENTARJEV PREBERETE NASLEDNJA NAVODILA:

Potrebno je izpolniti polja oznacena z zvezdico. Uredništvo "Sport Klub" portala si pridržuje pravico izbora komentarjev, ki bodo objavljeni in ni dolžan navesti razloge za odlocitve v zvezi s tem.

Komentarji, ki vsebujejo psovke, žalitve, grožnje in sovražni govor na nacionalni, verski, rasni in nestrpnost vseh vrst, ne bodo objavljeni. Pri pisanju komentarjev bodite pozorni na pravopisna in slovnicna pravila. Ni dovoljeno pisati komentarje izkljucno z velikimi tiskanimi crkami niti promoviranje drugih spletnih strani preko ddrugih internetnih povezav. Komentarji, v katerih boste našo pozornost usmerili na slovnicne, tehnicne ali druge napake, v novicah ne bodo objavljeni, lahko pa jih pošljete redakciji prek kontakta na strani "Sport Klub" portala.

Komentarjev in predlogov v zvezi z uredniško politiko ne objavljamo, kakor tudi ne komentarjev, ki vsebujejo obtožbe proti drugim osebam. Objavljeni komentarji predstavljajo zasebno mnenje avtorja komentarja oziroma ne izražajo stališc "Sport Klub" portala.

Opozarjamo vas tudi, da si preberete tudi našo Politiko zasebnosti, v kateri so informacije o obdelavi in varstvu vaših podatkov in uporabi piškotkov.

MENJAVANJE POGOJEV UPORABE

"Sport Klub" portal si pridržuje pravico, da brez napovedi po svoji volji zamenja ali spremeni pogoje uporabe. O važnih spremembah in dopolnitvah "Sport Klub" portal uporabnike lahko obvesti prek elektronske pošte ali objavo na portalu. Z uporabo kateregakoli dela vsebine "Sport Klub" portala se smatra, da ste seznanjeni z najnovejšimi pogoji uporabe.

Ta Pogoji Uporabe stopi v veljavo s 25. 5. 2018.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Dokument vsebuje pojasnila o tem, kateri podatki se zbirajo o vas, kako se uporabljajo, komu se razkrivajo in kako se varujejo, ter vse druge pomembne informacije v zvezi z uporabo osebnih podatkov za namene uporabe vašega uporabniškega računa in komentiranja novic, objavljenih na spletni strani Sport Klub. Politika zasebnosti je sedaj usklajena s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), dopolnjuje Splošne pogoje uporabe ki se nanaša na varovanje osebnih podatkov. Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Kdo smo MI: se nanaša na družbo United Media S.a.r.l. s sedežem na naslovu 43, Bulevat Pierre Frieden, L-1543 Luksemburg, matična številka: B18493, ki je lastnica kanala in licence za vse TV postaje Sport Klub (v nadaljevanju: »SK«). SK vam kot upravljavec vaših podatkov v tej Politiki zasebnosti posreduje naslednje informacije:

1. Kateri vaši osebni podatki se zbirajo?

2. Za katere namene se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo?

3. Naši poslovni partnerji, ki obdelujejo vaše osebne podatke - obdelovalci podatkov

4. Rok hrambe vaših osebnih podatkov

5. S katerimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi se varujejo vaši osebni podatki?

6. Katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

7. Piškotki

8. Kontaktni podatki

9. Prehodne in končne določbe

1. Kateri vaši osebni podatki se zbirajo?

»Osebni podatki« se nanašajo na osebne podatke, ki nam jih posredujete ob obisku in registraciji na spletni strani Sport Klub: vaše ime, priimek, naslov e-pošte, uporabniško ime in geslo, IP naslov, s katerega obiskujete spletno stran, vašo sliko, če ste jo objavili, javni Facebook in Twitter profil, če ste se prijavili v svoj uporabniški račun preko teh, in vaš komentar, če ste ga objavili, medtem ko ste bili prijavljeni v svoj uporabniški račun.

SK omogoča objavljanje komentarjev na novicah, ki so objavljene na spletni strani SK, tudi brez prijave in registracije uporabniškega računa. Vsebino komentarjev določite sami in jih objavite pod imenom (vzdevkom), ki ste ga izbrali sami. V skladu s svojo pravico do svobode izražanja se sami odločate, ali boste svoje osebne podatke dali na razpolago javnosti oziroma ali nam boste svoje osebne podatke sploh posredovali. Poleg podatkov, ki jih z objavo komentarja na spletni strani daste na razpolago javnosti, se zbirajo tudi podatki o uri in datumu objave komentarja ter o IP naslovu, s katerega je bil komentar objavljen.

2. Za katere namene se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo?

Vsi zgoraj navedeni osebni podatki se zbirajo izključno za namene registracije vašega uporabniškega računa na spletni strani Sport Klub. Z odprtjem uporabniškega računa na spletni strani sprejemate tudi Splošne pogoje uporabe spletne strani in to Politiko zasebnosti. Vaše osebne podatke torej potrebujemo za naslednje namene:

- za odprtje uporabniškega računa,

- za omogočanje dostopa do uporabniškega računa,

- za upravljanje uporabniškega računa,

- za prejemanje ustreznih novic iz kategorij, ki ste jih sami označili, da vas zanimajo in da jih želite prejemati (»izberi športne discipline, ekipe in športnike, s katerimi želiš ostati na tekočem«),

- za komentiranje novic,

- za prilagajanje nastavitev na različnih napravah in brskalnikih ter dostopanje do uporabniškega računa preko njih.

V primeru, da ne odprete svojega uporabniškega računa na spletni strani, ampak želite samo komentirati točno določene novice, se vaši osebni podatki (če nam jih posredujete) uporabljajo samo za namene omogočanja objavljanja komentarjev na novice, objavljene na spletni strani.

Zato se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi našega upravičenega interesa, da prepoznamo in odpravimo napake ter tehnične težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi vašega uporabniškega računa. Vaši osebni podatki in podatki, ki se posredujejo pri objavljanju komentarjev, se na enaki podlagi lahko obdelujejo za primere morebitnih zlorab uporabniških računov in preprečevanje objavljanja komentarjev s takšnih uporabniških računov. To vključuje tudi blokiranje komentarjev, ki so v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in veljavno zakonodajo.

Vaši osebni podatki in podatki, ki se posredujejo pri objavljanju komentarjev, se lahko posredujejo tudi pristojnim državnim organom na podlagi njihovega zakonitega zahtevka. Vaši osebni podatki se lahko razkrijejo tudi na podlagi pisnega sodnega ali drugega sklepa pristojnih državnih organov, ki v skladu z zakonodajo omogoča vpogled v vaše osebne podatke.

3. Naši poslovni partnerji, ki obdelujejo vaše osebne podatke - obdelovalci podatkov

SK sodeluje s poslovnimi partnerji, ki vam omogočajo nemoteno uporabo naše spletne strani in vašega uporabniškega računa. Poslovni partnerji, ki opravljajo zgoraj navedene naloge, se izbirajo na podlagi tega, ali zagotavljajo dovolj visoko raven varstva osebnih podatkov. Pri poslovnih partnerjih s sedežem izven Evropskega gospodarskega območja (EEA) se vedno zahteva podpis pogodbe, v kateri je natančno opredeljeno, na kakšen način smejo dostopati do vaših osebnih podatkov, in v kateri se zahteva, da izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu s členom 46.2(c) GDPR. Poleg tega z njimi podpisujemo tudi pogodbe o varovanju zaupnosti.

SK na področju vzdrževanja naše spletne strani in vašega uporabniškega računa ter omogočanja objavljanja komentarjev na besedila, ki so objavljena na naši spletni strani, sodeluje z družbami s sedežem izven EEA, s katerimi ima sklenjene dogovore, s katerimi naši poslovni partnerji jamčijo za vpeljavo organizacijskih in tehničnih ukrepov za varstvo vaših osebnih podatkov. Podatki o naših poslovnih partnerjih in njihovih ukrepih za varstvo osebnih podatkov so na zahtevo na voljo na: dpo@sportklub.info

V primeru, da odprete uporabniški račun preko socialnih omrežij (Facebooka in Twitterja), te družbe prav tako zbirajo in obdelujejo vaše osebne podatke v zvezi z uporabo vašega uporabniškega računa na spletni strani SK: Za več informacij o uporabi vaših osebnih podatkov s strani zgoraj navedenih družb si preberite njihove politike zasebnosti.

4. Rok hrambe vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki, ki so povezani z vašim uporabniškim računom, se hranijo, vse dokler je vaš uporabniški račun aktiven. Informacije, ki smo jih dolžni hraniti, hranimo v skladu z zakonom tudi po deaktivaciji in izbrisu vašega uporabniškega računa, pri čemer se upošteva minimalno obdobje hrambe teh podatkov iz veljavne zakonodaje. Enako pravilo velja tudi za vaše komentarje. Besedilo vaših komentarjev se hrani v spletnem arhivu novic skupaj z besedilom novic.

5. S katerimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi se varujejo vaši osebni podatki?

Vsi vaši osebni podatki, ki se zbirajo, se hranijo in obdelujejo v skladu z zahtevami GDPR in ustreznih industrijskih standardov. SK izvaja vse potrebne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom. Vsi vaši osebni podatki se hranijo na strežnikih, do katerih ima dostop le omejeno število oseb. Za več informacij o tehničnih in organizacijskih ukrepih za zaščito naših računalniških sistemov nam pišite na dpo@sportklub.info

6. Katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

Pravico do vpogleda v svoje osebne podatke lahko uveljavljate s prijavo v svoj uporabniški račun, v katerem so vse informacije, ki jih imamo o vas, in vaše preference glede posameznih vrst vsebin. Na istem portalu lahko uveljavljate tudi pravico do spremembe svojih osebnih podatkov, če ste mnenja, da niso popolni ali točni. Informacije o vseh drugih osebnih podatkih, katerih na portalu ne najdete, a menite, da jih mi imamo, lahko pridobite na podlagi pisnega zahtevka z obrazložitvijo na dpo@sportklub.info

Pravico do omejitve ali ugovora na obdelavo svojih osebnih podatkov lahko uveljavljate tako, da nam posredujete zahtevek z obrazložitvijo na zgoraj naveden el. naslov z navedbo razloga, zaradi katerega zahtevate omejitev oziroma podajate ugovor na obdelavo svojih osebnih podatkov. Med postopkom odločanja o vašem zahtevku se bodo vaši osebni podatki še naprej hranili, a se ne bodo obdelovali. Pravico imate tudi podati ugovor na neposredno trženje.

Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov z deaktivacijo svojega uporabniškega računa ali s pisnim zahtevkom na zgornji el. naslov. Takoj ko je SK seznanjen z deaktivacijo oziroma izbrisom vašega uporabniškega računa, se samodejno izbrišejo tudi vaši osebni podatki (z izjemo tistih osebnih podatkov, ki smo jih po zakonu dolžni hraniti še naprej).

Pravico do prenosljivosti osebnih podatkov lahko uveljavljate tako, da nam posredujete dopis, v katerem od nas zahtevate, da vam posredujemo vse vaše osebne podatke, ki jih imamo, da jih boste lahko prenesli na drugega upravljavca podatkov.

Na vse zahtevke v zvezi z uveljavljanjem zgornjih pravic, ki so povezane z vašim uporabniškim računom, bomo odgovorili najkasneje v roku enega meseca od prejema zahtevka.

7. Piškotki

Naša spletna stran uporablja svoje piškotke in piškotke tretjih oseb, ki omogočajo lažjo uporabo spletne strani in brskanje po njej. Nekateri od piškotkov se uporabljajo za analize, umeščanje oglasov in priporočanje določenih novic. Ob prvem obisku naše spletne strani se odpre obvestilo, v katerem so navedeni vsi piškotki, ki jih uporabljamo, podatki, ki se pridobivajo in za kakšne namene se pridobljeni podatki uporabljajo. Vsi piškotki se delijo na naslednje kategorije: obvezni piškotki, piškotki za nemoteno delovanje spletne strani, piškotki za trženje, zbiranje statističnih podatkov in drugi piškotki. Brez obveznih piškotkov ni mogoče uporabljati naše spletne strani. Za vse ostale piškotke imate možnost, da lahko onemogočite njihovo uporabo. V tem primeru boste lahko še naprej uporabljali spletno stran, vendar bodo morda onemogočene določene funkcije. Za več informacij glejte našo Politiko piškotkov

, ki se vam odpre ob prvem obisku spletne strani in na kateri lahko nastavite uporabo tistih kategorij piškotkov, ki za delovanje spletne strani niso nujno potrebni.

8. Kontaktni podatki

Sva pitanja kao i zahtjeve u vezi s Vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeću e-mail adresu dpo@sportklub.info

Za vse informacije in zahtevke v zvezi s svojimi osebnimi podatki se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na nacionalnim telima za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji kao I regulatornom telu za zaštitu podataka o ličnosti u Luksemburgu .

9. Prehodne in končne določbe

SK si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve predmetne Politike zasebnosti. O bistvenih spremembah in dopolnitvah lahko vse uporabnike obvesti preko e-pošte ali z objavo na spletni strani. Z uporabo teh vsebin na spletni strani SK se smatra, da ste seznanjeni z veljavnimi Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in Politiko zasebnosti.

Ta Politika zasebnosti stopi v veljavo s 25. 5. 2018.

Loading...